FacebookFacebook InstagramInstagram YouTube LinkedinLinkedIn

Evropské fondy

Firma OSMONT, s.r.o. je příjemcem finanční podpory od Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt: Prezentace společnosti OSMONT, s.r.o. na zahraničních veletrzích ve Frankfurtu nad Mohanem v letech 2016 a 2018

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl operace: Účast na dvou zahraničních veletrzích s cílem propagace vlastní produkce, navázání a prohloubení vztahů se zahraničními partnery.

Projekt: CERTIFIKACE NOVÝCH TYPŮ SVÍTIDEL OSMONT 1
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl operace: Provedení odborných zkoušek svítidel Osmont. Výstupem projektu jsou protokoly, EZÚ certifikáty a CB certifikáty – svítidla typu LED-Z11, -ZL11, –
ZS11 a LED-Z11/NK1W, -ZL11/NK1W, -ZS11/NK1W

Projekt: CERTIFIKACE NOVÝCH TYPŮ SVÍTIDEL OSMONT 2
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl operace: Provedení odborných zkoušek svítidel Osmont. Výstupem projektu jsou protokoly, EZÚ certifikáty a CB certifikáty – svítidla typu LED-ZLE11, -KNV
(tř.III), -KV, -KNV, -BTV a IN-KV, -KNV, -BTV

Projekt: CERTIFIKACE NOVÝCH TYPŮ SVÍTIDEL OSMONT 3
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl operace: Provedení odborných zkoušek svítidel Osmont. Výstupem projektu jsou protokoly, EZÚ certifikáty a CB certifikáty – svítidla typu LED-K, -U, -BT, -NU, –
KN, -ZK, -ZT, -ZL a LED-K/NK1W, -KN/NK1W, -BT/NK1W, -NU/NK1W

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_19_262, APLIKACE – VÝZVA VII.

Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace svítidel

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj produktů v oblasti výroby nové generace svítidel s originálními prvky konstrukčního řešení.

Stručný popis operace:

Předmětem výzkumu a vývoje bude 6 prototypů nových svítidel, bude se jednat o 3 produktové sady koncepčně originálních svítidel OSMONT. Realizace projektu bude rozdělena do tří etap, přičemž v každé etapě bude vyvinuta jedna nová produktová sada s minimálně 2 novými prototypy svítidel. Finální produkt bude složen ze tří dílčích částí, a to LED modulu, tělesa svítidla a samotného svítidla. Nové konstrukční provedení povede ke snížení energetické náročnosti, novým funkcím svítidel, zvýšení hygienické ochrany či k prodloužení životnosti.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.