FacebookFacebook InstagramInstagram YouTube LinkedinLinkedIn

Přehled novinek 2022/2023

Dovolujeme si Vám touto cestou představit novinky připravené pro období roku 2022/2023, včetně jejich dostupnosti.

přisazené svítídlo APUS 4

Rozšíření řad svítidel se skleněnými stínidly APUS o rozměr 230×230 mm.

Dostupné od května 2022

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítídlo CARINA

Rozšíření řad svítidel se skleněnými stínidly CARINA o přisazenou variantu.

Dostupné od května 2022

Odkaz v katalogu zde

přisazená svítídla AURA IP, ELSA IP

Doplnění stávajících řad AURA a ELSA o variantu s IP65.

Dostupné od července/srpna 2022

Odkaz na AURA IP v katalogu zde

Odkaz na ELSA IP v katalogu zde

přisazené svítídlo RANA

Nová řada svítidel RANA se skleněnými stínidly TRIPLEX OPAL

Dostupné od května 2022

Odkaz v katalogu zde

závěsné svítídlo KUMA LE

Nová řada svítidel se skleněným stínidlem a bezkabelovým závěsným systémem.

Dostupné od června 2022

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítídlo MATAR

Nová řada svítidel s plastovým stínidlem z PC

Dostupné od srpna 2022

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítídlo IRIDA

Nová řada svítidel s plastovým stínidlem z PC s IP65.

Dostupné od července/srpna 2022

Odkaz v katalogu zde

svítídlo CORVUS

Nová řada svítidel s plastovými stínidly z PC. V přisazeném, polovestavném a závěsném provedení.

Dostupné od června 2022

Odkaz na přisazenou variantu v katalogu zde

Odkaz na polovestavnou variantu v katalogu zde

Odkaz na závěsnou variantu v katalogu zde

závěsná svítídla ISIS PM, ISIS PM-M

Rozšíření řady svítidel ISIS o verze se stínidly z PMMA a matovaného PMMA.

Dostupné od května 2022

Odkaz v katalogu zde