FacebookFacebook InstagramInstagram YouTube LinkedinLinkedIn

Přehled novinek 2022/2023

Dovolujeme si Vám touto cestou představit novinky připravené pro období roku 2022/2023, včetně jejich dostupnosti.

přisazené svítídlo APUS 4

Rozšíření řad svítidel se skleněnými stínidly APUS o rozměr 230×230 mm.

Již dostupné

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítidlo CARINA

Rozšíření řad svítidel se skleněnými stínidly CARINA o přisazenou variantu.

Již dostupné

Odkaz v katalogu zde

přisazená svítídla AURA IP, ELSA IP

Doplnění stávajících řad AURA a ELSA o variantu s IP65.

ELSA 1, AURA 7 IP65 – Od 1.11.2022

ELSA 2, AURA 8 IP65 – Již dostupné

ELSA 3, AURA 10 IP65 – Od 1.2.2023

Odkaz na AURA IP v katalogu zde

Odkaz na ELSA IP v katalogu zde

přisazené svítídlo RANA

Nová řada svítidel RANA se skleněnými stínidly TRIPLEX OPAL

Již dostupné

Odkaz v katalogu zde

závěsné svítídlo KUMA LE

Nová řada svítidel se skleněným stínidlem a bezkabelovým závěsným systémem.

Již dostupné

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítídlo MATAR

Nová řada svítidel s plastovým stínidlem z PC

MATAR 1 – již dostupné

MATAR 2 – od 15.11.2022

Odkaz v katalogu zde

přisazené svítídlo IRIDA

Nová řada svítidel s plastovým stínidlem z PC s IP65.

IRIDA 1 – od 1.11.2022

IRIDA 2 – Již dostupné

IRIDA 3 – Od 1.2.2023

Odkaz v katalogu zde

svítídlo CORVUS

Nová řada svítidel s plastovými stínidly z PC. V přisazeném, polovestavném a závěsném provedení.

Již dostupné

Odkaz na přisazenou variantu v katalogu zde

Odkaz na polovestavnou variantu v katalogu zde

Odkaz na závěsnou variantu v katalogu zde

závěsná svítídla ISIS PM, ISIS PM-M

Rozšíření řady svítidel ISIS o verze se stínidly z PMMA a matovaného PMMA.

Již dostupné

Odkaz v katalogu zde

Žádost o změnu údajů

Žádost o změnu údajů